Anslijn, Nicolaas (1777-1838)

Afbeelding der artsenij-gewassen, welke in de Nederlandsche apotheek als zoodanige vermeld zijn. Naar de beste uitlandsche afbeeldingen geteekend en op steen gebragt.