Jong Jzn., D.A.

De éénheid der zoogdiertuberculose. Verslag van vergelijkende onderzoekingen naar de werking van tuberkelbacillen, afkomstig van het rund en van den mensch, bij runderen en bij andere dieren aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid uitgebracht door D.A. de Jong Jzn.