Jendrassik, J.

Schets van een zelfreguleerende val-myograaf en haar gebruik