Bolland, G.J.P.J.

Aanschouwing en verstand. Gedachten over continua en discreta in wiskunde en bewegingsleer.