Loosjes, V.

Geschiedenis van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815-1915