Loosjes, A.

Het weeshuis der collegianten "De Oranjeappel" 1675-1925. Uitgegeven ter gelegenheid van het tweehonderd en vijftig-jarig bestaan van het weeshuis "De Oranjeappel".