Rijnland in kaart : Een keuze uit de collectie Bodel Nijenhuis

1996