Davids, C.A.

Zeewezen en wetenschap : De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815