Sievert, Hermann

Leerboek voor den horlogemaker, strekkende tot zelfonderricht voor den leerling en tot handleiding bij het onderwijs van den patroon. Met aanhangsel: Teekenonderricht voor horlogemakers