Zevenboom, K.M.C.

Nederlandsche gewichten : Stelsels, ijkwezen, vormen, makers en merken