Koller, H.

Naamlijst van in Nederland in den vrijen natuurstaat waargenomen Vogels