Eykman, C.

Taxidermie ten behoeve van wetenschappelijke natuurhistorische collecties. Handleiding voor het maken van balgen en het opzetten van vogels, kleine tot middelmatige groote zoogdieren en koppen van groote zoogdieren.