Jordan, H.J.

De bewegingsmachine van het dier (omgewerkte en eenigszins uitgebreide inhoud van eene voordrachtencursus gehouden voor het genootschap "Dilligentia" te 's-Gravenhage)