Buisman, H.

Teyler's Museum Haarlem. Veertig teekeningen van oude meesters der Hollandsche school, enkele der Vlaamsche. : Eene keuze uit de verzameling van het museum