Lorentz, Hendrik A.

Zichtbare en onzichtbare bewegingen. Voordrachten ..... Departement Leiden der Maatschappij tot nut van 't algemeen .... in Februari en Maart 1901