Sliggers, Bert C.

Extreem! : overleven op Antartica