Gruyter, P. de

De Hoedanigheid van het Boezemwater, dl III Een technisch-hegienische studie over de beteekenis en het beheer van den Boezem, de waterhuishouding van het Boezemgebied, het gebruik en de hoedanigheid van het Boezemwater