Garjeanne, A.J.M.

Handboek voor de Nederlandsche Flora