Hakansson, H.

Diatoméundersökning i Kalixälvens mynningsomrade