Dubois, M. E. F. T.

Conservator (1899 -1928) (1858 - 1940)

Dubois, van oorsprong anatoom, hoopte de 'missing link' tussen aap en mens te vinden. In 1887 brak hij zijn loopbaan als lector aan de universiteit af om als officier gezondheid 2de klas dienst te nemen in het Koninklijk Indisch leger. Deze dienstbetrekking was een voorwendsel om goedkoop in Nederlands Indië te komen om zijn grote droom te verwezenlijken. Hij zocht op Java en vond fossielen van o.a. een verstandskies, een schedelkapje en een dijbeen van een rechtop lopend wezen, met een herseninhoud die veel kleiner was dan die van de moderne mens. Dubois had zijn rechtopgaande aapmens gevonden, de Pithecanthropus erectus. Hij zou er wereldberoemd mee worden.

In 1899 werd Dubois de nieuwe conservator van het paleontologisch-mineralogisch kabinet van Teylers Museum. Ook werd hij professor in de kristallografie, mineralogie, geologie en paleontologie te Amsterdam. Zijn hoop om ook in Nederland een aapmens te vinden was voor hem een aanleiding om in Tegelen naar fossielen te gaan zoeken. Hij bouwde een grote verzameling van vondsten uit Tegelen op die de basis voor verder onderzoek in de twintigste eeuw zou zijn.

Op latere leeftijd leefde hij als een kluizenaar in zijn kasteel in Limburg. Hij kwam steeds minder op het museum. Eugene was een kleurrijk figuur waar veel over geschreven is. Er is zelfs een stripverhaal over hem gemaakt.