Pieter Teylers Huis gaat open

in november 2021

Pieter Teylers Huis

opent in november 2021 de deuren voor publiek

Johan Nieuwenhuize

Fotograaf Johan Nieuwenhuize legt de restauratie vast

Partners & Begunstigers

De restauratie van Pieter Teylers Huis is mogelijk gemaakt dankzij de volgende partners en begunstigers

Restauratiepartners van Pieter Teylers Huis

De restauratie werd uitgevoerd door verschillende partijen