Partners & Begunstigers

De restauratie van Pieter Teylers Huis is mogelijk gemaakt dankzij de volgende partners en begunstigers

De financiering van de totale restauratie van Pieter Teylers Huis was een grootschalig project. Het is geslaagd dankzij onder meer het legaat van familie Van Aggelen, Huis de Haas, die met hun bijdrage een blijvende herinnering wilde mogelijk maken. De tournee van de Michelangelo-tekeningen uit de collectie van Teylers Museum langs The Cleveland Museum of Art en The Paul. J. Getty Museum in Los Angeles in 2019 en 2020 heeft de financiering mede mogelijk gemaakt. Teylers Museum Vrienden Fonds ontving daarnaast nog veel meer schenkingen van particulieren en instellingen die anoniem wensen te blijven. Het bestuur heeft zich bijzonder ingespannen om de benodigde financiële middelen bijeen te brengen.

De restauratie van Pieter Teylers Huis is mogelijk gemaakt dankzij:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed                
Gemeente Haarlem                                                 
Teylers Stichting                                                      
Provincie Noord-Holland                                         
Stichting mr. Cornelis Roozen Fonds                    
Stichting TBI Fundatie                                             
Stichting Drs. Cor van Zadelhoff fonds                  
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem 
Legaat Beelaerts van Blokland                              
Dioraphte                                                                  
Amsterdamse Doopsgezinde Vrienden               
Fonds van Zanten                                                    
Stichting Monumentenbehoud Haarlem            
Asklepios
de heer en mevrouw Boer
de heer en mevrouw Beerens
de heer en mevrouw Bosch
de heer en mevrouw De Rooij
de heer en mevrouw Storm-Boender
de heer en mevrouw Westerink
de heer en mevrouw Brandwijk
de heer H.G. Gramberg
de heer en mevrouw Hooft Graafland
de heer en mevrouw Michels
de heer en mevrouw Teves
Schermerhorn antieke schouwen