Monochord (sonometer) naar Marloye

Koenig, Rudolph, Parijs


Met een sonometer kan het gedrag van trillende snaren worden bestudeerd. Het was een van de eerste instrumenten waarmee onderzoek naar geluid werd gedaan. Deze uitvoering is bedacht door Albert Marloye (1795-1874), een instrumentmaker die zich op het maken van akoestische apparaten had toegelegd. De drie op een klankbodem gespannen snaren moeten met een strijkstok in trilling worden gebracht. De manier van trillen van de snaar hangt af van de spanning, de dikte en de lengte van de snaar. Door deze zaken te variëren kan een wiskundig verband tussen deze variabelen worden aangetoond. Ook boventonen kunnen zo worden bestudeerd. De maker, Rudolph Koenig, had eerst een opleiding tot vioolbouwer gevolgd. Dat kwam hem bij de bouw van deze sonometer goed van pas.

Administration name

Fysisch Kabinet

Titel

Monochord (sonometer) naar Marloye

Vertaalde titel

Monochord (sonometer), after Marloye

Vervaardiger

[{'date_of_birth': u'', 'role': u'', 'qualifier': '', 'date_of_death': u'', 'creator': 'Koenig, Rudolph, Parijs'}]

Datering bijzonderheden

1865

Objectnummer

FK 0265