Documentatie getiteld: ''Vierstemmige intonatie-oefeningen door Jan van Dijk als voorbeelden bij een tudie van Prof. A.D. Fokker'', met getypte brief van Fokker aan Felix de Nobel

Administration name

Fysisch Kabinet

Titel

Documentatie getiteld: ''Vierstemmige intonatie-oefeningen door Jan van Dijk als voorbeelden bij een tudie van Prof. A.D. Fokker'', met getypte brief van Fokker aan Felix de Nobel

Objectnaam
Objectnummer

FK 2019.017

Opschrift

[{'content': 'Voor Felix de Nobel\nVan A.D. Fokker\n', 'type': 'opschrift'}]

Herkomst

Hombergh, F.M. van