Landschap te Vogelenzang

Gerrit Jan Michaëlis (1775-1857) (schilder), 1824


Volgens overlevering is hier het parkachtige landgoed Vogelenzang ten zuidwesten van Haarlem afgebeeld. In de achtergrond is de duinrand zichtbaar. Het nog bestaande landgoed vertoont inderdaad overeenkomsten met dit schilderij.

Het landschap is op een strenge, maar directe manier weergegeven. De schilder beeldt het landschap niet opwindender af dan het is. Hij legt nadruk op de weergave van details, zoals figuren, het vee en de bladeren van de bomen. Alles is ordelijk en volgens een strak ritme in het vlak geplaatst. Michaëlis' landschap sluit aan op de traditie van topografische voorstellingen die sinds de achttiende eeuw zo geliefd waren.

In 1821 had het bestuur van Teylers Museum het besluit genomen om een verzameling aan te leggen van eigentijdse schilderijen. Michaëlis was twee jaar eerder conservator van Teylers Museum geworden. Vooral Michaëlis' gezichten in de omgeving van Haarlem vielen bij zijn tijdgenoten in de smaak. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit 'Landschap te Vogelenzang' de eerste aanwinst was voor het nieuwe schilderijenkabinet.