De Waag en de Damstraat te Haarlem

Wybrand Hendriks (1744-1831) (schilder), 1818