Dekkersduin

Jan Hendrik Weissenbruch (1824-1903) (schilder), 1849


Dit panorama biedt een blik over het Westland vanaf Dekkersduin, iets ten zuiden van Den Haag. De afwisseling van zonlicht en schaduw geeft diepte aan het ruime landschap. Weissenbruch kwam graag op die plek omdat hij hield van de lichteffecten op de weidse vlakte.

Weissenbruch schilderde het landschap aan het begin van zijn loopbaan, in 1849. In dit vroege werk is de invloed nog duidelijk aanwijsbaar van Andreas Schelfhout, de belangrijkste romantische schilder van die tijd, die aan Weissenbruch les gegeven had. Niet alleen het motief van het panoramische uitzicht vanaf een hoog standpunt is aan Schelfhout ontleend, maar ook de vrij nauwkeurige, enigszins gladde schildertrant is bepaald door de romantische traditie.

De verkoop van het schilderij 'Dekkersduin' aan Teylers Museum was Weissenbruchs eerste belangrijke succes als schilder en de kunstcritici hoopten algemeen dat hij op dezelfde wijze voort zou gaan. Maar hij wilde liever een nieuwe richting inslaan. In de volgende decennia ontwikkelde hij zich tot één van de eerste en belangrijkste kunstenaars van de Haagse School, een stroming die is te vergelijken met het impressionisme. De kunstenaars bedienden zich van een lossere, minder precieze schildertrant teneinde de wisselende stemmingen van de natuur te vangen. Iets dat naar Weissenbruchs mening niet goed mogelijk was in de hier nog door hem toegepaste romantische 'stijve' stijl.