Op de uitkijk

Salomon Leonardus Verveer (1813-1876) (schilder), 1871