Schapen op de heide

Anton Mauve (1838 -1888) (schilder), ca. 1880 - 1888


Halverwege de negentiende eeuw trok een aantal jonge Nederlandse kunstenaars naar Oosterbeek. In navolging van de schilders van de School van Barbizon wilden zij in een schilderachtige omgeving in de buitenlucht gaan werken. Daarmee werd de aanzet gegeven tot het Nederlandse impressionisme. Ook Mauve was vaak in Oosterbeek te vinden. In 1885 vestigde hij zich in het Gooise Laren, een ander dorp dat omwille van zijn fraaie omgeving bij landschapsschilders geliefd was. Daar wijdde hij zich meer en meer aan het schilderen van schaapskuddes.

Ook dit landschap met schapen is in Laren tot stand gekomen. Mauve had er vriendschap gesloten met Gijs Kok, een schaapsherder die hij veelvuldig afbeeldde. Ook op dit schilderij is hij te zien. Volgens de herder waren zijn dieren deugdelijk geschilderd, want hij kon ze op het schilderij één voor één bij hun naam noemen.

Dit soort schaapskuddes van Mauve was zeer geliefd bij verzamelaars, niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland en de Verenigde Staten. De schilder kon nauwelijks aan de vraag voldoen en schijnt zelfs een hoger tarief gerekend te hebben voor aankomende schapen, dan voor een eenvoudiger te schilderen kudde die van de beschouwer wegloopt.