Kraambezoek

August Allebé (1838-1927) (schilder), 1865


Genrevoorstellingen, oorspronkelijk een zeventiende-eeuws specialisme, waren opnieuw in zwang geraakt rond het midden van de negentiende eeuw. De min of meer realistische benadering van taferelen uit het eenvoudige bestaan van vissers en boeren was in Nederland opnieuw geïntroduceerd door Isaac Israels. Allebé debuteerde als schilder in 1860 met een aantal van dergelijke rustieke genreschilderijen en hij had er direct succes mee. Hij wist dat zijn kracht niet lag in het weergeven van complexe verhalende voorstellingen, maar in de observatie van eenduidige situaties en van de karakters van de daarin optredende figuren.

In 1865 ging Allebé naar het Noord-Brabantse Dongen, waar hij geïnspireerd werd door de schilderachtige boerenhuizen. Het Kraambezoek is daar ontstaan. In tegenstelling tot Isaac Israels en andere impressionisten, die een losse penseelstreek hadden, had de realist Allebé oog voor detail. Zo is dit interieur helder en met opmerkzaamheid weergegeven. Bij Allebé gaat de aandacht voor het tafereel hand in hand met liefdevolle aandacht voor het detail.