Straatzangers

Johan van Hell (1889-1952) (schilder), 1928