Munten en Penningen

Drievoudig verbond tussen Frankrijk, Engeland en Nederland.

C. van den Vogelaer (-) (vervaardiger), 1609

Philips III, koning van Spanje en zijn echtgenote, Margaretha van Oostenrijk.

Habsburg, Philips III van (1578-1621), hertog van Milaan (1598-1621), koning van Spanje (1598-1621) (onderwerp), 1609

Inname van Gulik door de troepen van Prins Maurits.

Gerard van Bylaer (±1540-1617) (vervaardiger), 1610

Inname van Gulik door de troepen van Prins Maurits.

Oranje, Maurits van (1567-1625), prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder (1618-1625) (onderwerp), 1610

Voltooiing van de Beurs te Amsterdam in 1611.

Pieter van Abeele senior (1608-1684) (vervaardiger), 1652 - 1655

Intocht van Ferdinand, Keurvorst van Keulen, te Luik.

Keulen, Ferdinand van (-), keurvorst (onderwerp), 1613

Voltooiing van de Beurs te Amsterdam in 1612 (later werk).

Wouter Muller (1604-1673) (vervaardiger), 1613

Prins Maurits, leuspenning van de Contra-Remonstranten (1615).

Adriaen Symonszoon Rottermont (1579-1652) (vervaardiger), 1613

Prins Maurits.

Maler, Christian (±1584-1648>), (Actief ±1604-1640) (vervaardiger), 1613

Huwelijk van Frederik, keurvorst van de Paltz, met prinses Elisabeth van Engeland.

Palts-Simmern (Wittelsbach), Frederik V (1596-1632), keurvorst van Palts-Simmern (1596-1632) (onderwerp), 1613

Huwelijk van Frederik, keurvorst van de Paltz, met prinses Elisabeth van Engeland.

Palts-Simmern (Wittelsbach), Frederik V (1596-1632), keurvorst van Palts-Simmern (1596-1632) (onderwerp), 1613

Prins Maurits.

Oranje, Maurits van (1567-1625), prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder (1618-1625) (onderwerp), 1615

Aartshertogin Isabella schiet de papagaai te Brussel.

Spanje, Isabella Clara Eugenie van (-), (1566-1633) (onderwerp), 1615

Eeuwfeest van de Reformatie (gedachtenisdaalder) te Saksen.

Wettin (Saksen), Johan George I van (1585-1656), keurvorst van Saksen (1611-1656) (onderwerp), 1617

Eeuwfeest van de Reformatie (halve gedachtenisdaalder).

Wettin (Saksen), Johan George I van (1585-1656), keurvorst van Saksen (1611-1656) (onderwerp), 1617

Eeuwfeest van de Reformatie (gedachtenisdukaat).

Wettin (Saksen), Johan George I van (1585-1656), keurvorst van Saksen (1611-1656) (onderwerp), 1617

Eeuwfeest van de Reformatie.

Wettin (Saksen), Johan George I van (1585-1656), keurvorst van Saksen (1611-1656) (onderwerp), 1617

Verschijnen van een komeet.

’t Hooft van Benthuyzen, Otto Boudewijn (1802-1878), numismaat (vervaardiger), 1618

Daalder uit Orange op naam van Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder 1618-1625.

Oranje, Maurits van (1567-1625), prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder (1618-1625) (opdrachtgever), 1618

Johannes Huss (Hus) als ketter levend verbrand in 1415.

Johannes Hus (Huss) (Jan) (1369-1415) (onderwerp), 1415

Johannes Huss (Hus) als ketter levend verbrand in 1415.

Johannes Hus (Huss) (Jan) (1369-1415) (onderwerp), 1415

Johannes Huss (Hus) als ketter levend verbrand in 1415.

Hieronymus - onzeker Magdeberger (<1492-1512>) (vervaardiger), 1415

Johannes Huss (Hus) als ketter levend verbrand in 1415.

Jean Antoine Dassier (1676-1763) (vervaardiger), 1700 - 1725

Johannes Huss (Hus) als ketter levend verbrand in 1415.

Jean Antoine Dassier (1676-1763) (vervaardiger), 1700 - 1725

Hieronymus van Praag, theoloog, als ketter levend verbrand in 1416.

Jean Antoine Dassier (1676-1763) (vervaardiger), 1700 - 1725

Groot uit Luxemburg op naam van Elizabeth van Görlitz, hertogin van Beieren en Luxemburg.

Görlitz, Elizabeth van (-), hertogin van Beieren en Luxemburg (opdrachtgever), 1416

Verbranden van de beenderen van de theoloog John Wyclif (Wycliffe, Wyclef) in 1428.

Jean Antoine Dassier (1676-1763) (vervaardiger), 1700 - 1725

Huwelijk van Eleonora, dochter van Eduard, koning van Portugal met keizer Frederik III, in 1452.

Habsburg, Frederik III van (1415-1493), keizer van het Heilige Roomse Rijk (1452-1493) (onderwerp), 1650

Overwinning van Karel VII, koning van Frankrijk.

Valois, Karel VII van (1403-1461), koning van Frankrijk (1422-1461) (onderwerp), 1455

Antoine van Bourgondië, bastaardzoon van hertog Philips van Bourgondië.

Bourgondië, Antoine van (1421-1504), graaf van La Roche (onderwerp), 1458

Aeneas Sylvius Piccolomini, paus Pius II.

Piccolomini, Aeneas Sylvius (1405-1464), paus Pius II (1458-1464) (onderwerp), 1659

Huwelijk van Maximiliaan, hertog van Oostenrijk met Maria, hertogin van Bourgondië.

Ursentaler, Ulrich (1482-1562), Medailleur (1508>) en muntmeester (1535>) in Hall (vervaardiger), 1511

Huwelijk van Maximiliaan, hertog van Oostenrijk met Maria, hertogin van Bourgondië.

Ursentaler, Ulrich (1482-1562), Medailleur (1508>) en muntmeester (1535>) in Hall (vervaardiger), 1511

Halve thaler uit Tirol op naam van Sigismund (1439-1496).

’t Hooft van Benthuyzen, Otto Boudewijn (1802-1878), numismaat (opdrachtgever), 1484

Huwelijk van mogelijk Hendrik VII, koning van Engeland met Elizabeth van York, in 1486.

York, Elizabeth van (1466-1503), koningin van Engeland (1486-1503) (onderwerp), 1650

Kroning van Maximiliaan I, zoon van Frederik de derde, tot keizer.

Habsburg, Frederik III van (1415-1493), keizer van het Heilige Roomse Rijk (1452-1493) (onderwerp), 1650

Guliano de Ruvere, bisschop van Ostia (later paus Julius II).

Ruvere, Guliano de (1443-1513), paus Julius II (1503-1513), bisschop van Ostia (onderwerp), 1494

Teston uit Milaan op naam van Lodewijk Maria (Il Moro) Sforza, hertog van Milaan (1494-1500).

Sforza, Lodewijk Maria (Il Moro) (1452-1508), hertog van Milaan (1494-1500) (opdrachtgever), 1495

Teston (doppio grossone) uit Ferrara en Modena op naam van Hercules II d' Este, hertog van Ferrara en Modena (1534-1559).

Este, Hercules II d' (1508-1559), hertog van Ferrara en Modena (1534-1559) (opdrachtgever), 1534 - 1559

George d'Amboise, kardinaal (later werk).

Amboise, George d' (1460-1510), kardinaal (1498-1510) (onderwerp), 1600 - 1700

Overwinning door Consalvus de Cordoba op de Fransen bij Cannes.

Annibale Fontana (Annibal) (1540-1587) (vervaardiger), 1550

Maximiliaan I als Rooms koning.

Benedict Burkhart (<1496-±1508) (vervaardiger), 1505

Thaler uit het Heilige Roomse Rijk op naam van Maximiliaan I.

Habsburg, Maximiliaan I van (1459-1519), keizer van het Heilige Roomse Rijk (1493-1519), voogd (1482-1492) (opdrachtgever), 1505

Snaphaan uit Gelre op naam van Karel van Egmond, hertog van Gelre (1477-1480, 1492-1538).

Egmond, Karel van (1467-1538), hertog van Gelre (1477-1480, 1492-1538) (opdrachtgever), 1492 - 1538

Taler uit Würtemberg op naam van Ulrich Würtemberg, hertog van Würtemberg.

Würtemberg, Ulrich VI van (1487-1550), hertog van Würtemberg (1498-1550), heer van Mömpelgard (1503-1519) (opdrachtgever), 1507

(Munt, determineren).

Ursentaler, Ulrich (1482-1562), Medailleur (1508>) en muntmeester (1535>) in Hall (vervaardiger), 1508

Overlijden van Hendrik VII, koning van Engeland.

Jean Antoine Dassier (1676-1763) (vervaardiger), 1700 - 1725

Dubbele thaler op naam van Maximiliaan I.

Habsburg, Maximiliaan I van (1459-1519), keizer van het Heilige Roomse Rijk (1493-1519), voogd (1482-1492) (opdrachtgever), 1509

Teston uit Ferrara op naam van Alfonso I d' Este, hertog van Ferrara, Modena en Reggio (1505-1534).

Este, Alfonso I d' (1476-1534), hertog van Ferrara, Modena en Reggio (1505-1534) (opdrachtgever), 1512

Onenigheid tussen Lodewijk XII, koning van Frankrijk en paus Julius II.

Ruvere, Guliano de (1443-1513), paus Julius II (1503-1513), bisschop van Ostia (onderwerp), 1512

Schauthaler uit Saksen op naam van Frederik III van (De Wijze) Saksen, hertog van Saksen.

Wettin, Frederik III (de Wijze) van (1463-1525), keurvorst van Saksen (1486-1525), stadhouder van het Roomse Rijk (opdrachtgever), 1512 - 1517

Frans I, koning van Frankrijk (later werk).

Valois, Frans I van (1494-1547), koning van Frankrijk (1515-1547) (onderwerp), 1600 - 1700

Overwinning van Frans I, koning van Frankrijk, op de Zwitsers bij Marignan (later werk).

Valois, Frans I van (1494-1547), koning van Frankrijk (1515-1547) (onderwerp), 1600 - 1700

Keizer Maximiliaan wegens het bedwingen van zijn opstandige troepen.

Habsburg, Maximiliaan II van (1527-1576), keizer van het Heilige Roomse Rijk (1564-1576) (onderwerp), 1516

Herstel van de vrede en het terugkrijgen van Doornik door Frans I, koning van Frankrijk (later werk).

Valois, Frans I van (1494-1547), koning van Frankrijk (1515-1547) (onderwerp), 1600 - 1700

Desiderius Erasmus.

Quinten - naar Metsys (Matsys, Massys) (±1466-1530) (ontwerper), 1519

Verkiezing van Adrianus VI, geboren te Utrecht, tot paus.

Boeyens, Adriaan Floriszoon (1459-1523), paus Adrianus VI (1522-1523) (onderwerp), 1522

Geboorte van paus Adrianus VI in Utrecht.

Boeyens, Adriaan Floriszoon (1459-1523), paus Adrianus VI (1522-1523) (onderwerp), 1522

Frederik (Frederik de Wijze), keurvorst van Saksen, als beschermer van de Evangelische leer.

Wettin, Frederik III (de Wijze) van (1463-1525), keurvorst van Saksen (1486-1525), stadhouder van het Roomse Rijk (onderwerp), 1522

Frederik (Frederik de Wijze), keurvorst van Saksen, als beschermer van de Evangelische leer.

Wettin, Frederik III (de Wijze) van (1463-1525), keurvorst van Saksen (1486-1525), stadhouder van het Roomse Rijk (onderwerp), 1522

Frederik (Frederik de Wijze), keurvorst van Saksen, als beschermer van de Evangelische leer.

Wettin, Frederik III (de Wijze) van (1463-1525), keurvorst van Saksen (1486-1525), stadhouder van het Roomse Rijk (onderwerp), 1522

Batz uit Augsburg op naam van Karel V, keizer (1519-1556).

Habsburg, Karel van (1500-1558), koning (Karel I) van Spanje (1516-1556), keizer (Karel V) van het Heilige Roomse Rijk (1519-1556) (opdrachtgever), 1523

Overlijden van Adriaan Floriszoon Boeyens (paus Adrianus VI).

Boeyens, Adriaan Floriszoon (1459-1523), paus Adrianus VI (1522-1523) (onderwerp), 1523

Overlijden van Frederik III (de Wijze), keurvorst van Saksen.

Wettin, Frederik III (de Wijze) van (1463-1525), keurvorst van Saksen (1486-1525), stadhouder van het Roomse Rijk (onderwerp), 1525

Huwelijk van keizer Karel V met Isabella van Portugal.

Habsburg, Karel van (1500-1558), koning (Karel I) van Spanje (1516-1556), keizer (Karel V) van het Heilige Roomse Rijk (1519-1556) (onderwerp), 1547

Wapenstilstand tussen paus Clemens VII (de tweede) en keizer Karel V.

Habsburg, Karel van (1500-1558), koning (Karel I) van Spanje (1516-1556), keizer (Karel V) van het Heilige Roomse Rijk (1519-1556) (onderwerp), 1526

Lodewijk, koning van Hongarije, komt om in de slag tegen de Turken bij Mohacz.

Hongarije, Lodewijk II van (1506-1526), koning van Hongarije (onderwerp), 1526

Dr Maarten Luther met het monogram van Albert Dürer.

Hagenauer, Friedrich (<1526-1543), Actief (1525/6-1543) - onzeker (vervaardiger), 1526

George, hertog van Saksen, stadhouder van Friesland (1505-1515).

Wettin, George van (1471-1539), hertog van Saksen (1500-1539), stadhouder van Friesland (1505-1515) (onderwerp), 1527

Patrick Hamilton, Schots theoloog als ketter verbrand in 1527.

Jean Antoine Dassier (1676-1763) (vervaardiger), 1700 - 1725

Inname van Rome door keizer Karel V.

Habsburg, Karel van (1500-1558), koning (Karel I) van Spanje (1516-1556), keizer (Karel V) van het Heilige Roomse Rijk (1519-1556) (onderwerp), 1527

Nieuw wapen aan de stad Hildesheim verleend door keizer Karel V. Draagteken.

Habsburg, Karel van (1500-1558), koning (Karel I) van Spanje (1516-1556), keizer (Karel V) van het Heilige Roomse Rijk (1519-1556) (onderwerp), 1605

Pestepidemiën in Duitsland (zgn. Pestthaler).

Nazareth, Jezus van (±-0006-±0030), Christus (vervaardiger), 1528

Overlijden van Albrecht Dürer, schilder.

H. - naar Schwarz (-) (ontwerper), 1528

Keizer Karel V, door de stad Milaan.

Habsburg, Karel van (1500-1558), koning (Karel I) van Spanje (1516-1556), keizer (Karel V) van het Heilige Roomse Rijk (1519-1556) (onderwerp), 1529

Teston [vervalsing] uit Milaan op naam van Karel V, keizer (1519-1556).

Habsburg, Karel van (1500-1558), koning (Karel I) van Spanje (1516-1556), keizer (Karel V) van het Heilige Roomse Rijk (1519-1556) (opdrachtgever), 1529

Kroning van Keizer Karel V te Bolonga.

Habsburg, Karel van (1500-1558), koning (Karel I) van Spanje (1516-1556), keizer (Karel V) van het Heilige Roomse Rijk (1519-1556) (onderwerp), 1530

Johan, keurvorst van Saksen en zijn zoon Johan Frederik, verdedigers van het Lutherse standpunt op de Rijksdag te Augsburg.

Wettin, Johan van (1468-1532), keurvorst van Saksen (1525-1532) (onderwerp), 1530

Kroning van Ferdinand van Oostenrijk tot Rooms koning.

Habsburg, Ferdinand I van (1503-1564), keizer van het Heilige Roomse Rijk (1556-1564), koning van Bohemen (1526-1564) en Hongarije (1526-1564) (onderwerp), 1531

Overlijden van Govert Flinck, kunstschilder.

Wouter Muller (1604-1673) (vervaardiger), 1660

Stuiver uit Gelre op naam van Karel van Egmond, hertog (1477-1480, 1492-1538) / Catharina van Gelre, voogdes (1477-1480).

Egmond, Karel van (1467-1538), hertog van Gelre (1477-1480, 1492-1538) (opdrachtgever), 1478

Kunstenaar en uitvinder Michelangelo Buonarotti.

Leone Leoni (Aretino) (±1509-1590) (vervaardiger), 1560

Viglius van Zuichem van Ayta, voorzitter van de geheime raad van Karel V te Brussel.

Habsburg, Karel van (1500-1558), koning (Karel I) van Spanje (1516-1556), keizer (Karel V) van het Heilige Roomse Rijk (1519-1556) (onderwerp), 1559

Lucas Munich, abt van de Sint Bavo te Gent.

Munich, Lucas (-), abt van de Sint Bavo te Gent (onderwerp), 1559