Alle Munten en Penningen

Drievoudig verbond tussen Nederland, Frankrijk en Engeland en Twaalfjarig Bestand.

Vogel (Vogelaer), Claas Petersz van den, graveur (1578-1621) (vervaardiger), 1609

Philips III, koning van Spanje en zijn echtgenote, Margaretha van Oostenrijk, ambassadeurspenning volgens collectiecatalogi Teylers Museum.

Habsburg, Philips III van (1578-1621), hertog van Milaan (1598-1621), koning van Spanje (1598-1621) (onderwerp), 1609

Inname van Gulik door de troepen van Prins Maurits.

Gerard van Bylaer (±1540-1617) (vervaardiger), 1610

Inname van Gulik door de troepen van Prins Maurits.

Oranje, Maurits van (1567-1625), prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder (1618-1625) (onderwerp), 1610

Voltooiing van de Beurs te Amsterdam in 1611.

(onbekend) (vervaardiger), 1652 - 1655

Intocht van Ferdinand van Beieren, Keurvorst van Keulen, te Luik.

Beieren, Ferdinand van (1577-1650), prins-bisschop van Luik (1612-1650) keurvorst en bisschop van Keulen (1612-1650) (onderwerp), 1613

Prins Maurits.

Maler, Christian (±1584-1648>), (Actief ±1604-1640) (vervaardiger), 1613

Huwelijk van Frederik, keurvorst van de Paltz, met prinses Elisabeth van Engeland.

Palts-Simmern (Wittelsbach), Frederik V (1596-1632), keurvorst van Palts-Simmern (1596-1632) (onderwerp), 1613

Huwelijk van Frederik, keurvorst van de Paltz, met prinses Elisabeth van Engeland.

Palts-Simmern (Wittelsbach), Frederik V (1596-1632), keurvorst van Palts-Simmern (1596-1632) (onderwerp), 1613

Prins Maurits.

Oranje, Maurits van (1567-1625), prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder (1618-1625) (onderwerp), 1615

Aartshertogin Isabella schiet de papagaai te Brussel.

Spanje, Isabella Clara Eugenia van (1566-1633), soeverein-vorst (1598-1621), landvoogdes over de Zuidelijke Nederlanden (1621-1633) (onderwerp), 1615

Eeuwfeest van de Reformatie (herdenkingsdaalder) te Saksen.

Wettin, Johan George I van (1585-1656), keurvorst van Saksen (1611-1656) (onderwerp), 1617

Eeuwfeest van de Reformatie (halve herdenkingsdaalder).

Wettin, Johan George I van (1585-1656), keurvorst van Saksen (1611-1656) (onderwerp), 1617

Eeuwfeest van de Reformatie (herdenkingsdukaat).

Wettin, Johan George I van (1585-1656), keurvorst van Saksen (1611-1656) (onderwerp), 1617

Eeuwfeest van de Reformatie (kwart herdenkingsdaalder).

Wettin, Johan George I van (1585-1656), keurvorst van Saksen (1611-1656) (onderwerp), 1617

Verschijnen van een komeet.

(onbekend) (vervaardiger), 1618

Daalder uit Orange op naam van Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder 1618-1625.

Oranje, Maurits van (1567-1625), prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder (1618-1625) (opdrachtgever), 1618

Johannes Huss (Hus) als ketter levend verbrand in 1415.

Hus (Huss), Johannes (Jan) (1369-1415), hoogleraar, voorloper van de Reformatie (onderwerp), 1415

Johannes Huss (Hus) als ketter levend verbrand in 1415.

Hus (Huss), Johannes (Jan) (1369-1415), hoogleraar, voorloper van de Reformatie (onderwerp), 1415

Johannes Huss (Hus) als ketter levend verbrand in 1415.

Hieronymus - onzeker Magdeberger (<1492-1512>) (vervaardiger), 1415

Johannes Huss (Hus) als ketter levend verbrand in 1415.

Jean Antoine Dassier (1676-1763) (vervaardiger), 1700 - 1725

Johannes Huss (Hus) als ketter levend verbrand in 1415.

Jean Antoine Dassier (1676-1763) (vervaardiger), 1700 - 1725

Hieronymus van Praag, theoloog, als ketter levend verbrand in 1416.

Jean Antoine Dassier (1676-1763) (vervaardiger), 1700 - 1725