ANBI en Stichtingen — Teylers Museum

ANBI en Stichtingen

Teylers Museum is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook de steunstichting Teylers Museum Vrienden Fonds, waar de giften van particuliere gevers in komen, is een culturele ANBI.

Daarnaast zijn er nog enkele geliëerde stichtingen om Teylers Museum heen, die ook allemaal de culturele ANBI status hebben.

ANBI gegevens van onze stichtingen

Algemene Inkoopvoorwaarden

Teylers Museum werkt met Algemene Inkoopvoorwaarden, deze zijn op 23 augustus 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en kunnen opgevraagd worden via