Bruiklenen — Teylers Museum

Bruiklenen

Teylers Museum heeft zowel kunstvoorwerpen als wetenschappelijke objecten in de collectie. Dit varieert van schilderijen, tekeningen en penningen tot instrumenten, fossielen, mineralen en boeken.

Teylers Museum wil deze objecten aan een groot publiek tonen en voor onderzoek ter beschikking stellen. Binnen- en buitenlandse instellingen kunnen deze objecten in bruikleen vragen. Elke aanvraag wordt individueel bekeken en gewogen.


De bruikleenaanvraag

Bruikleenaanvragen dienen minimaal zes maanden voor ingang van de bruikleenperiode per brief te worden gericht aan de directeur van het museum:

Teylers Museum
De heer Marc de Beyer
Spaarne 16
2011 CH Haarlem

De bruikleenaanvraag dient de volgende informatie te bevatten:

 • naam en adres van de instelling
 • naam, functie en e-mailadres van de contactpersoon
 • tentoonstellingsnaam en periode
 • motivatie voor de aanvraag
 • lijst met aangevraagde objecten, zo volledig mogelijk (raadpleeg eventueel: collectie online)
 • een facility report van de locatie

Bij vragen en voor het bespreken van mogelijkheden kunt u contact opnemen met:
Hoofdconservator Kunstverzamelingen Terry van Druten via  of Hoofdconservator Wetenschap Trienke van der Spek via tvanderspek@teylersmuseum.nl

Kosten

Teylers Museum hanteert geen bruikleenvergoeding. Wel kunnen afhankelijk van de aard van het bruikleen de volgende kosten in rekening gebracht:

 • administratie
 • kleine conserverende handelingen
 • tentoonstellings- en transportklaar maken van objecten
 • verpakkingskosten
 • koerierskosten

Verantwoordelijkheden bruikleennemer

Naast het verschaffen van een veilige en professionele werkomgeving draagt de bruikleennemer zorg voor een professionele verzekering en dito transport van de bruiklenen.

Nadere informatie over de eisen omtrent klimaat en beveiliging kunt u vinden in de bruikleenvoorwaarden van Teylers Museum.

Bruikleenprocedure Teylers Museum

Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u per email een ontvangstbevestiging toegestuurd.

Wij zullen proberen uw verzoek zo snel mogelijk – in principe drie maanden voor ingang van de bruikleenperiode – te beantwoorden.

Teylers Museum onderschrijft de uitgangspunten ‘slimmer lenen’ van de Museumvereniging.