De idealen van Pieter Teyler

Over de oorsprong van Teylers Museum

De idealen van Pieter Teyler

Als typisch vertegenwoordiger van de Verlichting had Teyler een brede belangstelling voor wetenschap en kunst

Pieter Teylers Woonhuis

Het woonhuis van Pieter Teyler wordt het Fundatiehuis genoemd, omdat hier Teylers Stichting werd opgericht

Teylers Stichting

Teylers Stichting besloot tot de bouw van Teylers Museum en is eigenaar van het gebouw en de collecties

Teylers Genootschappen

Meer informatie over de twee genootschappen die werden opgericht volgens de ideeën uit het testament van Pieter Teyler

Teylers Leerstoel

Teylers Leerstoel richt zich - in de geest van Pieter Teyler - op kennisbevordering, en is gelieerd aan de Universiteit van Leiden