Teylers Genootschappen

Meer informatie over de twee genootschappen die werden opgericht volgens de ideeën uit het testament van Pieter Teyler

Uit het testament van Pieter Teyler vloeide de oprichting van twee genootschappen voort: Teylers Godgeleerd Genootschap en Teylers Tweede Genootschap. Deze genootschappen, die de wetenschapsbeoefening moesten bevorderen en nog steeds functioneren, kennen ieder slechts enkele leden. 

Teylers Godgeleerd Genootschap

Bij het Godgeleerd Genootschap zijn dat beoefenaars van godsdienstwijsbegeerte, godsdienstwetenschap, exegese van het Oude Testament, exegese van het Nieuwe Testament, geschiedenis van het Christendom en van oecumenica/ praktische theologie. 

Klik hier om de verhandelingen van Teylers Godgeleerd Genootschap te bekijken
.

Teylers Tweede Genootschap

In het Tweede Genootschap zijn natuurkunde (fysica en biologie), letterkunde, geschiedenis, kunstgeschiedenis en numismatiek vertegenwoordigd. 

Ieder genootschap komt jaarlijks bijeen in het Fundatiehuis en formuleert dan een prijsvraag betreffende een onderwerp uit een van de eigen disciplines. Stimulering van onderzoek door het uitschrijven van prijsvragen, een werkwijze die in de 18de eeuw veel voorkwam, is in Nederland thans nagenoeg volledig in onbruik geraakt en wordt nu alleen nog door de beide Teyler-genootschappen gebezigd. Winnende inzendingen worden door Directeuren van Teylers Stichting bekroond met een grote gouden penning die ontworpen werd in 1778.

Lopende prijsvragen van Teylers Godgeleerd Genootschap

Lopende prijsvragen van Teylers Tweede Genootschap

  • 2018 - Gevraagd wordt: een oorspronkelijke studie waarin gedemonstreerd wordt hoe prenten werden verspreid, gebruikt en gewaardeerd. Meer informatie over de prijsvraag van 2018.

  • 2017 - Gevraagd wordt: een kritische studie naar het optimaliseren van duurzame multifunctionaliteit van bodems. Meer informatie over de prijsvraag van 2017.

  • 2016 - Gevraagd wordt: een oorspronkelijke studie waarin aan de hand van Nederlands/Vlaams bronnenmateriaal gedemonstreerd wordt – met aandacht voor de Europese context – hoe de Middeleeuwen sinds de tijd van het Humanisme van invloed zijn geweest op de samenleving en culturele praktijk. Inzenden voor 1 januari 2019. Meer informatie over de prijsvraag van 2016.

Overzicht prijsvragen

Bekijk het overzicht van overige prijsvragen (2008-2019)