Teylers Leerstoel — Teylers Museum

Teylers Leerstoel

Teylers Leerstoel richt zich - in de geest van Pieter Teyler - op kennisbevordering, en is gelieerd aan de Universiteit van Leiden

Teylers Leerstoel richt zich - in de geest van Pieter Teyler - op kennisbevordering, en is vandaag de dag gelieerd aan de Universiteit van Leiden. De leerstoel bestaat sinds 1928, en is ingesteld door Teylers Stichting. 

De Leerstoel en Lorentz

De Leerstoel was indertijd opgezet voor de wetenschapper Prof. H.A. Lorentz (1853-1928), conservator bij Teylers Museum, maar hij overleed voortijdig. Sindsdien hebben vele wetenschappers de Leerstoel bekleed. Het verbreiden van kennis over Sterrenkunde en Natuurkunde stond lange tijd centraal. Tot 1996 was het altijd een fysicus die de leerstoel bezette. Sinds die tijd kan ook de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen het onderwerp zijn. 

prof. dr. Frans van Lunteren

De Teylers Leerstoel vanwege Teylers Tweede Genootschap, ‘Geschiedenis van de Natuurwetenschappen’, wordt momenteel bekleed door prof. dr. F.H. van Lunteren, Rijksuniversiteit Leiden/ Vrije Universiteit Amsterdam.

prof. dr. Eric Jorink

Eric Jorink is per 1 juni 2013 benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege Teylers Stichting aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Jorink, als onderzoeker verbonden aan het Huygens ING (KNAW), zal de nieuw ingestelde leerstoel ‘Verlichting en religie in historisch en sociaal cultureel perspectief’ gaan bekleden. Hij gaat zich onder meer bezighouden met de raakvlakken tussen geloof, kunst en wetenschap in de Verlichting, meer in het bijzonder met het ontstaan van collecties en musea.

Download hier het persbericht over de benoeming van Eric Jorink tot bijzonder hoogleraar Teylers Leerstoel