Teylers Stichting — Teylers Museum

Teylers Stichting

Teylers Stichting besloot tot de bouw van Teylers Museum

Pieter Teyler liet bij zijn dood 2 miljoen gulden na (vandaag de dag vergelijkbaar met 22 miljoen euro) en bepaalde in zijn testament dat Teylers Stichting opgericht zou worden om de wereld te verbeteren door armoedebestrijding en het aanmoedigen van wetenschap en kunst en het bestuderen van de relatie tussen godsdienst en samenleving. Hij wees vijf vrienden aan die deze Stichting zouden besturen, de vijf directeuren. Deze Stichting besloot tot de bouw van Teylers Museum en is eigenaar van het gebouw en de collecties, die in beheer zijn overgedragen aan de museumstichting. Teylers Stichting liet ook Teylers Hofje bouwen aan het Koudenhorn, nu in bezit van Vereniging Hendrick de Keyser. Ook richtte de stichting twee in Teylers testament genoemde genootschappen op, die nog steeds bestaan (het Godgeleerd Genootschap en het Tweede Genootschap) en is verantwoordelijk voor de Teyler-leerstoel aan de Universiteit Leiden. 

Bestuur 

Teylers Stichting wordt nog immer, zoals in het testament bepaald, bestuurd door een college van vijf Directeuren. Hierin hebben zitting: 

Drs Henriette Beeksma-Romijn, secretaris
Drs Frederike van Citters-van de Grampel, penningmeester
Mr Edzo Huisman
Mr Niels Teves, presiderend Directeur in 2021
Dr Sjoerd Verduyn Lunel

Het secretariaat is gevestigd bij te Haarlem.

ANBI

Meer informatie over de ANBI gegevens van Teylers Stichting. 

Gouden Erepenning

Meer informatie over de Gouden Erepenningen en prijsvragen.