Teylers Stichting

Teylers Stichting besloot tot de bouw van Teylers Museum en is eigenaar van het gebouw en de collecties

Pieter Teyler liet bij zijn dood 2 miljoen gulden na (vandaag de dag vergelijkbaar met 80 miljoen euro) en bepaalde in zijn testament dat Teylers Stichting opgericht zou worden, ter ondersteuning van behoeftigen en ter aanmoediging van godsdienst, wetenschap en kunst. Hij wees vijf vrienden aan die deze Stichting zouden besturen, de vijf directeuren. Deze Stichting besloot tot de bouw van Teylers Museum en is eigenaar van het gebouw en de collecties. De stichting is ook verantwoordelijk voor Teylers Hofje, twee in Teylers testament genoemde genootschappen (het Godgeleerd Genootschap en het Tweede Genootschap) en voor de Teyler leerstoel aan de Universiteit Leiden. 

Teylers Stichting heeft sinds 1981, nadat Teylers Museum erkend werd als museum van nationaal belang, het beheer van het museum door middel van een convenant overgedragen aan de Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum. 

Bestuur 

Teylers Stichting wordt nog immer, zoals in het testament bepaald, bestuurd door een college van vijf Directeuren. Hierin hebben zitting: 

Drs Henriette Beeksma-Romijn, secretaris
Drs Frederike van Citters-van de Grampel, penningmeester
Mr Edzo Huisman
Mr Niels Teves, presiderend Directeur in 2017
Dr Sjoerd Verduyn Lunel

Het secretariaat is gevestigd bij te Haarlem.

ANBI

Meer informatie over de ANBI gegevens van Teylers Stichting. 

Gouden Erepenning

Meer informatie over de Gouden Erepenningen en prijsvragen.