Medewerkers

Organogram en medewerkers

Medewerkers

In totaal zijn ruim 120 medewerkers aan het museum verbonden. Hieronder vallen 52 vaste medewerkers (45,6 fte in 2018) en vele tijdelijke medewerkers, medewerkers die in het kader van een speciale werkgelegenheidsregeling voor het museum werken, vrijwilligers en freelancers.

Hier vind je ons organogram

Bestuur en directie

Management Team

Publiekszaken

Annemarie Nibbering, Lonneke Oostdam, Tonneke Sengers en Peggy Woudsma: docenten Kunst & Vliegwerk

Partners & Begunstigers

Wetenschappelijke Collecties

Kabinet der Kunstverzamelingen

Numismatisch Kabinet

Papierrestauratieatelier

Afdeling zakelijk

Wieske Wijngaards, zakelijk leider / plv. directeur, , T 023-5160962, M 06-52070970