RvT en directie — Teylers Museum

RvT en directie

Raad van Toezicht en directie

Achter het museum gaat een hele Teylerfamilie schuil, die bestaat uit verschillende geledingen met tradities die meer dan 200 jaar terug gaan in de tijd. De basis is het testament van Pieter Teyler, waarin hij vijf vrienden vroeg zijn wensen ten uitvoer te brengen. Tot op de dag van vandaag wordt Teylers Stichting bestuurd door vijf Directeuren. Deze stichting is eigenaar van Teylers Museum. De museale zaken worden sinds 1981 behartigd door een stichting, officieel genaamd de Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum, met Marc de Beyer als directeur/bestuurder en Marije Kool als zakelijk directeur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum bestaat uit de volgende leden:

  • Drs. Stan Kaatee, voorzitter
  • Mw. drs. Caroline Visser, penningmeester
  • Mw. Claasje Quadekker, kwaliteitszetel onderwijs
  • Dr. Jorrit Kelder
  • Mr. Edzo Huisman (namens Teylers Stichting)
  • Mr. Niels Teves (namens Teylers Stichting)