Eerste aankoop Fonds Numismatiek — Teylers Museum

Eerste aankoop Fonds Numismatiek

04-07-2017 | West-Friese VOC dukaton (1731) opgenomen in collectie Teylers

Met een donatie van 3.000 euro van het Teylers Museum Vrienden Fonds/ Fonds Numismatiek is Teylers Museum in staat gesteld een bijzondere munt aan zijn collectie toe te voegen. Het gaat om een West-Friese VOC dukaton uit het jaar 1731. Het is de enige bekende dukaton die uit dit jaartal bekend is. De munten werden doorgaans verscheept naar Azië en diende aldaar als handelsgeld. Dergelijke munten belandden haast zonder uitzondering uiteindelijk in de smeltkroes.

De fraaie zilveren munt bevat een illustratie van een ruiter te paard, en het VOC monogram. De belangrijke internationale handelsmunt was in het bezit van rijke lieden en vertegenwoordigde een waarde van zo’n 63 stuivers, ofwel 2 daglonen. West-Friese munten zijn een belangrijk verzamelgebied binnen de collectie munten en penningen van Teylers Museum. De dukaton sluit naadloos aan bij de verzameling die in de loop der eeuwen is opgebouwd, uit de nalatenschappen van de heren Enschedé (19e eeuw) en Woestenburg (21e eeuw).

Fonds Numismatiek

Het Fonds Numismatiek werd in 2016 opgericht dankzij een donatie van € 60.000 van de voormalige Stichting Vrienden van het Geld Museum. Deze aankoop is de eerste bijdrage uit dit nieuwe Fonds op Naam.