In memoriam Bart Spoorenberg — Teylers Museum

In memoriam Bart Spoorenberg

Met verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Bart Spoorenberg, goede buur en vriend van het museum. Als gepassioneerd liefhebber van Nederlandse hedendaagse kunst bracht Bart een ruime verzameling bijeen, die op onnavolgbaar afgewogen wijze gepresenteerd was in zijn woning aan het Spaarne, schuin aan de overkant van het museum. Aan de wanden hingen zorgvuldig samengestelde blokken van ingelijste foto’s, schilderijen, prenten en – vooral – tekeningen. Direct in het oog sprongen werken van vooraanstaande Nederlandse tekenaars, zoals een groot blad van Rinke Nijburg, een aangrijpend werk van Koen Vermeule, een raak portret van Emo Verkerk. Maar wat ook opviel was dat daartussen heel veel eigenzinnig werk hing van minder bekende namen. Veelal van jonge makers, vaak ook afkomstig uit Haarlem en omstreken. Gesteund door Barts passie voor kunst.

Genereus deelde Bart zijn verzameling met de wereld. Aanvankelijk door levendige avonden te organiseren waarop vrienden en bekenden elkaar en de kunstenaars uit zijn collectie ontmoetten. Vervolgens door een groot deel van zijn tekeningencollectie te schenken aan Teylers Museum, bekroond met een feestelijke tentoonstelling in het Prentenkabinet in 2016. Geen gastconservator voor of na hem heeft zich ooit zo precies en tot op detail met de inrichting beziggehouden. Op millimeterpapier tekende Bart de positie van ieder werk exact uit, met als resultaat eenzelfde prachtig afgestemde combinatie van werken als aan de wanden van zijn huis.

Ondertussen was hij een geliefde verschijning geworden bij het museumpersoneel, niet enkel bij directeur en conservatoren, maar zeker net zo zeer bij restauratoren, communicatoren en beveiligers. Met gemengd gevoel zagen wij hem daarom verhuizen naar zijn prachtige maar verder verwijderde nieuwe woning in de bossen bij Bloemendaal. Ook daar raakten de hoge wanden al snel gevuld met goed geordende blokken kunst. Hoe zeer hadden we het hem gegund hier nog jaren van te genieten. Bart leeft voort in de vele werken die hij het museum schonk, toegankelijk voor iedereen, nu en in de toekomst.

Rosemin Hendriks (1968), Portret Bart Spoorenberg, 2016. Collectie Teylers Museum, schenking van Bart Spoorenberg, 2016.