Joyce Zelen tweede Teylers Fellow — Teylers Museum

Joyce Zelen tweede Teylers Fellow

Onderzoek naar de collectie prentkunst in Teylers Museum

Vanaf 1 september doet Joyce Zelen als tweede Teylers Fellow zes maanden lang onderzoek naar de collectie prentkunst van Teylers Museum.

Waar de beroemde tekeningenverzameling van het museum grondig is onderzocht en beschreven, ligt onderzoek naar de grafiek in de collectie nog grotendeels open. We weten weinig over hoe en wanneer de verzameling is bijeengebracht, wat de herkomst is, en vooral wat de overwegingen waren bij het bijeenbrengen van de grafiek. Wat werd er verzameld? Was er een verzamelbeleid? Werd er werk van internationale kunstenaars aangekocht of lag de focus op de Nederlanden? Verzamelde men ook eigentijdse grafiek of uitsluitend oude meesters? En hoe verhoudt de verzameling zich tot de tekeningencollectie van het museum?

Dr. Joyce Zelen zal deze vragen als uitgangspunt nemen voor haar onderzoek. Zij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de Nederlandse prentkunst, en als docent verbonden aan de opleiding kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit, na eerdere fellowships bij het Rijksmuseum, het RKD en de Fondation Custodia in Parijs.

Het Teylers Fellowship-programma is een gezamenlijk initiatief van Teylers Museum, Teylers Stichting en de twee Teylers Genootschappen. Dankzij dit programma wordt de geschiedenis en rijke collectie van deze instituties, nader bestudeerd en, in de geest van het testament van Pieter Teyler, dienstbaar gemaakt aan de wetenschap. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd in een wetenschappelijk artikel, een publieksartikel en een publiekslezing. Eleá de la Porte, die onderzoek deed naar de Bibliotheek, was de eerste Fellow.