Ovale Zaal verkozen tot eerste Nationaal Chemisch Erfgoed van Nederland — Teylers Museum

Ovale Zaal verkozen tot eerste Nationaal Chemisch Erfgoed van Nederland

04-07-2018 | De Ovale Zaal is woensdag 4 juli officieel benoemd tot Nationaal Chemisch Erfgoed.

De Ovale Zaal van Teylers Museum in Haarlem is woensdag 4 juli officieel benoemd tot Nationaal Chemisch Erfgoed. De 18de-eeuwse zaal speelde een cruciale rol bij de introductie van de moderne chemie in Nederland. De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) organiseerde een verkiezing waarmee de Ovale Zaal zich voortaan nationaal chemisch erfgoed mag noemen. Het is de eerste keer dat een locatie deze titel in Nederland heeft ontvangen. De KNCV volgt hiermee een internationale beweging: in veel landen zijn er al zogenaamde chemical landmarks te vinden.  

In de Ovale Zaal, die in 1784 werd geopend, voerde Martinus van Marum, de eerste directeur van Teylers Museum, baanbrekend onderzoek uit naar chemische processen met de Grote Elektriseermachine. Daarmee leverde hij een veelvoud aan belangrijk bewijs voor de verbrandingstheorie van Lavoisier, die vandaag de dag nog steeds geldt. Van Marum publiceerde zijn bevindingen samen met de beginselen van Lavoisiers theorie in zijn ‘Schets der leere’ in 1787 – twee jaar eerder dan Lavoisier dat zelf deed. Van Marums werk legde een belangrijke basis voor de acceptatie van de nieuwe theorie in Nederland en daarbuiten.  

Eerste museum

Teylers Museum is het oudste museum van Nederland en het enige museum ter wereld met een volledig authentiek gebouw en interieur uit de achttiende eeuw. Het is opgericht als kennisinstituut voor kunst en wetenschap. De Ovale Zaal, de elektriseermachine en het chemisch instrumentarium dat Van Marum voor zijn onderzoek gebruikte, zijn nog steeds te zien in Teylers. “Dat is uniek,” zegt Marjan Scharloo, directeur van Teylers Museum. “We zijn vereerd en trots dat het eerste Nationaal Chemisch Erfgoed naar ons museum gaat.” In een lezing lichtte Trienke van der Spek, hoofdconservator Wetenschap, de bijzondere rol die de Ovale Zaal heeft gespeeld bij de introductie van de moderne chemie in Nederland toe en de rol die Martinus van Marum daarbij speelde. Vervolgens werd een plaquette onthuld.

Nationale Chemische Erfgoed

De KNCV streeft ernaar jaarlijks in Nederland een nieuwe locatie te benoemen tot Nationaal Chemisch Erfgoed. “Nederland kent vele locaties die van bijzondere betekenis zijn geweest voor de chemie,” zegt KNCV-directeur Jan-Willem Toering. “De KNCV wil zich niet enkel sterk maken voor het heden en de toekomst van de chemie, maar ook voor de basis daarvan in het verleden. Samen willen we ons chemisch erfgoed in Nederland op de kaart zetten.”

Over de KNCV

De KNCV is de Nederlandse beroepsvereniging voor chemici, life scientists en procestechnologen en heeft 7500 leden. Dit jaar bestaat de KNCV 115 jaar. Voor meer informatie kijk op www.kncv.nl.