Rijksdienst Cultureel Erfgoed ondersteunt restauratie Pieter Teylers Huis — Teylers Museum

Rijksdienst Cultureel Erfgoed ondersteunt restauratie Pieter Teylers Huis

Bijdrage van 2,4 miljoen euro voor Haarlems erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) stelt 2,4 miljoen euro subsidie beschikbaar aan Teylers Museum voor de restauratie van Pieter Teylers Huis. Het geld is onder andere bedoeld voor de verduurzaming van het unieke historische woonhuis van de founding father van het museum. Het museum is zeer verheugd over de toekenning, waarmee de restauratie tot een prachtig einde kan worden gebracht. Naar verwachting opent het huis in het najaar van 2021 voor publiek.

De eerste fase van de restauratie, het funderingsherstel, is al achter de rug. Dankzij de betrokkenheid van financiers, zowel particulieren als overheden, kon in november de cascorestauratie beginnen. Daarbij wordt van buiten naar binnen gewerkt. Zo gaan daken nu voor het eerst geïsoleerd worden en kunnen ramen worden voorzien van isolatieglas voor monumenten. Daarna worden de historische interieurs in oude staat teruggebracht, waarbij installaties zoals leidingen, klimaatbeheersing en brandbeveiliging onzichtbaar zijn weggewerkt.

De RCE is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en draagt zorg voor het erfgoed van Nederland. Deze bijdrage is voornamelijk bedoeld voor de verduurzaming van het huis, voor extra maatregelen met betrekking tot de klimaatbeheersing in het monumentale pand en voor de restauratie van de belangrijke interieurs. Teylers-directeur Marjan Scharloo: “We zijn enorm verheugd met deze subsidie. We kunnen Pieter Teylers Huis nu bijvoorbeeld veel duurzamer maken dan we aanvankelijk van plan waren.”

Pieter Teylers Huis

Pieter Teyler (1702-1778) was een rijke Haarlemmer die zijn vermogen naliet aan een stichting ter bevordering van kunst en wetenschap. Daaruit kwam Teylers Museum voort, dat in 1784 opende en toen nog alleen bestond uit de Ovale Zaal. Via Pieter Teylers voormalige woonhuis betraden bezoekers de Ovale Zaal en verwonderden zich over de nieuwste wetenschappelijke uitvindingen en de kunst van dat moment. Het huis is zowel fysiek als inhoudelijk onlosmakelijk verbonden met het museum. In de toekomst kunnen de museumbezoekers hier begrijpen op welke idealen Teylers Museum is gebouwd: het nog steeds actuele gedachtegoed van de Verlichting, de Doopsgezinde achtergrond van Pieter Teyler en zijn filantropie.     

Foto ©2019 Studio Johan Nieuwenhuize