Teylers Museum ontvangt €490.000 voor restauratie woonhuis Pieter Teyler — Teylers Museum

Teylers Museum ontvangt €490.000 voor restauratie woonhuis Pieter Teyler

20-12-2018 | Rijksmonumenten ontvangen subsidies van Provincie Noord-Holland

Teylers Museum ontvangt een eenmalige bijdrage van 490.000 euro van de Provincie Noord-Holland ten behoeve van de restauratie van Pieter Teylers Huis. Dit werd afgelopen woensdag bekend gemaakt in de gehoorzaal van het museum waar Jack van der Hoek, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Duurzaamheid, Bestuur en Cultuur, persoonlijk de subsidiebeschikkingen overhandigde aan de eigenaren van de 59 rijksmonumenten.

Teylers Museum is zeer verheugd met de toekenning van het bedrag. Directeur Marjan Scharloo: ‘Dit is voor Teylers een ontzettend belangrijk project, en het is geweldig om te merken dat de provinciale overheid zich committeert aan de restauratie van dit monument.’ Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778) was een bijzondere en belangrijke inwoner van Haarlem en niet alleen omdat hij de grondlegger van Teylers Museum was. Zijn idealen uit de tijd van de Verlichting en zijn filantropische activiteiten vormen nog steeds een bron van inspiratie.

Het omvangrijke restauratieproject, dat in fasen wordt uitgevoerd, gaat nu zijn laatste fase in. Vorig jaar werd al het Lorentz Lab geopend. In totaal kost het project 14 miljoen euro, waarvan 7 nodig is om het huis van Teyler te behouden voor de toekomst en het toegankelijk te maken voor publiek.