Teylers Museum verheugd met bijdrage gemeente voor Pieter Teylers Huis

13-07-2018 | Teylers Museum ontvangt een eenmalige bijdrage van 500.000 euro

Teylers Museum ontvangt een eenmalige bijdrage van 500.000 euro van de gemeente Haarlem ten behoeve van de restauratie van Pieter Teylers Huis. Dit werd bekend na de behandeling van de gemeentelijke Kadernota 2018 door de gemeenteraad.

Teylers Museum is zeer verheugd met de toekenning van het bedrag. Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778) was een bijzondere en belangrijke inwoner van Haarlem en niet alleen omdat hij de grondlegger van Teylers Museum was. Zijn idealen uit de tijd van de Verlichting en zijn filantropische activiteiten vormen nog steeds een bron van inspiratie. Met de toekenning van het bedrag laat de raad zien dat zij het Haarlemse erfgoed een warm hart toedraagt.

Het omvangrijke restauratieproject, dat in fasen wordt uitgevoerd, gaat nu zijn laatste fase in. Vorig jaar werd al het Lorentz Lab geopend. In totaal kost het project 14 miljoen euro, waarvan 7 nodig is om het huis van Teyler te behouden voor de toekomst en het toegankelijk te maken voor publiek. De toekenning van het bedrag door de gemeente is ook van symbolische waarde omdat Haarlems commitment belangrijk is voor de vele partijen die bijdragen aan de restauratie. Teylers Museum is blij dat de gemeente Haarlem met deze eenmalige subsidiebijdrage de betekenis van het project onderstreept.