Teylers Stichting reikt gouden prijspenning uit aan Peter Tomson — Teylers Museum

Teylers Stichting reikt gouden prijspenning uit aan Peter Tomson

20-05-2022 | voor zijn inzending op de prijsvraag van Teylers Godgeleerd Genootschap

Prof. dr. Peter Tomson heeft op vrijdag 20 mei de gouden prijspenning ontvangen van Teylers Godgeleerd Genootschap, onderdeel van Teylers Stichting. De stichting is al sinds 1778 actief om kunst en wetenschap te stimuleren. Conform Pieter Teylers testament richtten de eerste bestuurders twee genootschappen op, die prijsvragen moeten uitschrijven over belangrijke actuele of wetenschappelijke thema’s. De beste inzending wordt nog altijd bekroond met een gouden penning. Bovendien stichtten de eerste bestuurders Teylers Museum, dat in 1784 zijn deuren opende.

Prijsvraag
In 2016 heeft prof. dr. Maarten Menken, emeritus hoogleraar Nieuwe Testament aan de Tilburg School of Catholic Theology, de prijsvraag geformuleerd met de titel: Gevraagd wordt “een kritische beschrijving en evaluatie van het onderzoek in de laatste vijftig jaar naar het uiteengaan van jodendom en christendom in de eerste eeuwen van onze jaartelling”. Kort na het uitschrijven van de prijsvraag overleed hij. Op voorspraak van de leden van het Godgeleerd Genootschap hebben Directeuren van Teylers Stichting besloten de gouden penning toe te kennen aan de inzending van prof. dr. Peter Tomson, emeritus hoogleraar Nieuwe Testament aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel en gastprofessor Bijbelwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

De invloed van de Romeinen
Prof. dr. Annette Merz, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit en lid van Teylers Godgeleerd Genootschap schreef het juryrapport. “Tomson benadert de vraag vanuit een vernieuwende gedachte, namelijk dat de ontwikkeling van jodendom en christendom in de eerste eeuwen zich voltrok onder invloed van de ideologie en machtuitoefening van de Romeinen. De Romeinse discoursen over religie moeten dan ook een belangrijke factor in de wederzijdse verhoudingen tussen de toenmalige religieuze stromingen geweest zijn, ook binnen de diverse joodse richtingen, waaronder de door Jezus van Nazareth in het leven geroepen beweging, het latere Christendom. Binnen dit overtuigend theoretisch kader plaatst Tomson de onderzochte joodse, christelijke en Romeinse bronnen historisch en maakt ze begrijpelijk als neerslag van reële historische ervaringen van trauma, conflict en pijn.”

Gouden penning
Na een minisymposium in de historische Gehoorzaal van Teylers Museum ontving prof. dr. Peter Tomson de gouden prijspenning en een geldbedrag, ter beschikking gesteld door het Doopsgezind Predikfonds Haarlem. De zware prijspenning is ontworpen in 1778 door Johan George Holtzhey en wordt nog steeds geslagen in goud. De afbeelding op de voorzijde stelt de Vrijheid voor, met als attribuut een vrijheidshoed op een speer. De Vrijheid leidt de naakte Waarheid, met palmtak, schriftrol en stralende bol in de handen, naar de Godsvrucht, wijzend op een bijbel. Op de keerzijde is ruimte voor de naam van de winnaar.