Robbert Dijkgraaf winnaar Irispenning

17-09-2019 | Irispenning voor Excellente Wetenschapscommunicatie voor het eerst uitgereikt

De jury van de Irispenning voor Excellente Wetenschapscommunicatie heeft bekendgemaakt dat Robbert Dijkgraaf de eerste winnaar is van de Irispenning.

Dijkgraaf krijgt de prijs onder andere omdat hij, zoals in het juryrapport staat, ‘waar hij maar kan onvermoeibaar de schoonheid van wetenschap blijft benadrukken én het belang ervan in de maatschappij’, omdat hij de gave heeft om ‘de allermoeilijkste dingen zo uit te leggen dat je tenminste dénkt dat je ze begrijpt’, en omdat hij een manier van denken heeft ‘die strikte logica koppelt aan tomeloze verbeelding’.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van tienduizend euro, beschikbaar gesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, en een penning, vervaardigd door Jennifer Hoes. 

Dijkgraaf ontvangt de prijs op maandag 7 oktober aanstaande uit handen van minister van OCW Ingrid van Engelshoven, op de Avond van Wetenschap & Maatschappij in de Ridderzaal in Den Haag, in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

De Irispenning voor Excellente Wetenschapscommunicatie is begin dit jaar in het leven geroepen door de drie door het Rijk gesteunde wetenschapsmusea: NEMO Science Museum, Rijksmuseum Boerhaave en Teylers Museum. De prijs wordt financieel gesteund door de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen en de Vereniging van Universiteiten VSNU, en staat onder auspiciën van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij die ook het podium biedt voor de prijsuitreiking op de jaarlijkse Avond van Wetenschap & Maatschappij. 

Achtergrondinformatie

In de media is er toenemende aandacht voor wetenschap, technologie en het maatschappelijke belang van wetenschappelijk en technologisch onderzoek. De Irispenning is ingesteld om deze ontwikkeling verder te stimuleren door originele en effectieve vormen van wetenschapscommunicatie te bekronen. 

De Irispenning is bestemd voor instellingen, projecten of personen in Nederland die gedurende langere tijd – minimaal vijf jaar – op innovatieve en eigenzinnige wijze een breed publiek weten te bereiken en te informeren over onderwerpen op het terrein van wetenschap en techniek. Een aantoonbare aanjaagfunctie in het maatschappelijk debat strekt tot aanbeveling. Eenmalige prestaties – een boek, een film, een voorstelling of een televisieuitzending – komen niet in aanmerking voor de prijs. De prijs is genoemd naar de Griekse godin Iris, godin van de regenboog en vliegensvlugge boodschapster van de goden. De veelkleurige, goudgevleugelde Iris bracht via de brug tussen hemel en aarde, de regenboog, boodschappen van de goden naar de mensen.


 

Noot aan de redactie / Niet voor publicatie: 
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal: Heleen van Halsema,  hvanhalsema@teylersmuseum.nl, afdeling Publiekszaken T. 023 516 09 71 (rechtstreeks) of T. 023 516 09 60 (algemeen).
Foto: Bibi Veth